Dumpar Zimmer sin tvivelaktiga Durom protes på Afrikanska marknaden?


Sedan jag fyra år tillbaka rapporterade om problem med Zimmers Durom protes och Zimmer fortsatt förneka allt har företaget under tiden och i all tysthet tagit bort all information på Durom från alla sina internationella hemsidor. Nu känns det som att Durom aldrig någonsin skulle ha funnits men vi vet bättre.

Som ett undantag fanns däremot Sydafrikanska hemsidan kvar, som fortsatt att visa information på Durom protesen. Betyder det här att Zimmer rensade sina internationella lager från Durom och i stället dumpade alla på Sydafrikanska marknaden? Det skulle vara riktigt fult!Nya Årsrapporten från Svenska Höftprotesregistret på svenska Första nationella med Nordenshippies deltagare?
Nya Årsrapporten från Svenska Höftprotesregistret på svenska
Första nationella med Nordenshippies deltagare?