Heupen-Ned startades


Den första kontaktgruppen för Nederländerländska höftpatienter startades och bär namnet ”Heupen-Ned”. Den hittas via länken: http://groups.yahoo.com/group/Heupen-Ned

Precis som i Sverige är informationsbehovet mycket stor i Nederländerna där årligen 24.000 pattienter får någon slag av höftoperation, alltså ännu högra antal än i Sverige, medan antalet ytersättningsproteser som ges stannar lågt.Årsrapport Artikel
Årsrapport
Artikel