Metall-på-metall leden är inte problemet


Metall-på-metall leden är inte problemet

Översatt från sitt nyhetsämne ”Hip resurfacing: The metal-on-metal bearing material is not the problem” visade amerikanska ortopeden Arlan C. Amstutz redan tillbaka i 2012: Metall-på-metall leden är inte problemet Arlan C. Amstutz: Metall-på-metall leden är inte problemet

Förklaringarna som Dr. Arlan Amstutz ger kan jag till 100% underskriva, det stämmer också helt överens med alla otroligt positiva rapporter som jag har fått från personer som huvudsakligen har fått sina ytersättningar från specialister utomlands. Om det har funnits problem med metall-på-metall leder i Sverige får det inte lastas på protesen eller protesens metaller utan bara på brister i svenska ortopedernas kunskapsnivå inom området metall-på-metall proteser.

Framförallt ledskålen (acetabular cup) som tillhör ytersättningsprotesen skall placeras noga under en vinkel i bäckenet som stämmer överens med tillverkarens riklinjer för inklination (vinkeln uppåt) och anteversion (vinkeln framåt). Till viss mån skall ledskålen också följa personens egna anatomiska förhållander i höften så att en idealisk positionering uppstår som stäämer med tillverkarens riktlinjer och patientens anatomi. Detta kräver stor erfarenhet och en insikt som en ortoped inte får när han årligen bara utför enstaka operationer (som var svenska situationen) utan bara om han har varit beredd att helt specialisera sig på ytersättningsmedtoden och utföra operationen dagligen och efter ha hjälpt många patienter.

Att däremot hitta en svensk ortoped som vill erkänna den här poängen är svårt. Man ansåg sig ha tillräcklig erfarenhet med konventionella proteser för att även kunna klara ytersättning men nu vet vi bättre! Metoden och protesen är perfekt men skall bara utföras av en äkta specialist och det innebär att åka utomlands där specialisterna finns, punkt slut!

Se: Hip-resurfacing: The metal-on-metal bearing material is not the problemNy sida: Ett höftproblem med broskskador, men vad nu? Dykning inget problem med en ytersättning visar Anders Ulenius
Ny sida: Ett höftproblem med broskskador, men vad nu?
Dykning inget problem med en ytersättning visar Anders Ulenius