Metaller i kroppen


Som patient med en ”ytersättningsprotes” i höften eller i arm/skulderleden kan frågan ställas hur det står till med mängden metallpartiklar och metalljoner i kroppen. En analys av dessa partiklar och joner görs i vanliga fall bara efter att något problem med protesen förväntas medföras högre slitage och högre förekomst av partiklar och joner. Hur än, med en remiss från en läkare kan blod och urin undersökas av till exempel det internationellt opererande företag ALS (ALS Laboratory Group), som även har laboratorier i Sverige. För ALSs internationella sajt, se: ALS internationellt

Som person med en ytersättningsprotes kan man själv också sätta igång en sådan analys, fast då får man själv stå för kostnaderna och krävs det ändå en remiss från en läkare innan ALS tar emot dina prov. Beroende på vilka prov som ska tas och vilka metaller som man tänker analysera så krävs det speciell provtagningsutrustning (kanyl, kärl o.s.v.) som garanterar att ingen kontaminering, reducering eller reaktioner uppträder som i sin tur kan förstöra testresultaten. Sedan ska ett prov analyseras så snabbt som möjligt så at inge förändringar sker under tiden. Olika förvarings- och transporttemperaturer gäller för olika typer av analys, så det ska tas hänsyn till också av läkaren som behandlar ditt ärende. Man hittar tabeller, anvisningar om provtagningen, priser på analys och mera på ALSs svenska sajt, se: ALS humanbiologiUtökning listorna BMHR orthopeder
Utökning listorna
BMHR orthopeder