Nordenshippies vårmöte 22 – 23 april i Örebro

2017-04-26: Hej,

Här följer en uppdatering angående vårmötet i Örebro, välkomna dit!

Mötet hålls lördag den 22:e april på Scandic Grand Hotell i lokalen Markurells, Fabriksgatan 21-23. Örebro.

Idag är vi totalt 50 personer, 28! bokade också en konsultation och har fått en tid och 2 personer till hoppas en tid med doktorn. Med konsultationer såväl före som efter våra två möten fylls hela dagen från kl. 07.30 till 20.00.
Söndagen som tidigare nämndes stryks alltså, allt sker på lördagen den 22:e.
Kostnaden för dagen kommer att landa på ungefär 500 kr., betalningsuppgifterna följer senare.
Programmet visas på bilden ovan.
Hälsningar,Ron

 

meetings
En del av deltagarna vid tidigare möten….

kontakta mig: