Durom problem


Tidigare då jag skrev om lossning av Durom bäckenskålar kom Zimmer också med sitt meddelande att det här problemet skulle vara begränsad till en Amerikans serie av Durom proteser. Zimmer påstådde att deras Durom inte hade några avvikelser utan att ortopederna endast behövdes bättre instruktioner om hur Durom bäckenskålar skulle sättas in.

Ny information har nu kommit fram som motsäger Zimmers utlåtanden och indikerar att problemet med Durom bäckenskålar inte bara finns i USA utan även skulle förekomma här i Europa. Antydelsen om att ortopederna endast saknade instruktioner för placeringen av bäckenskålen är högst osannolika eftersom problemet med lossning uppstådde även för patienter från ortopeder med mycket allmän ”hip resurfacing” erfarenhet och dessutom lång erfarenhet med Zimmers egen Durom linje.

Varningar som några välkända kirurger skickade till Zimmer om det här problemet har länge inte tagits på allvar.Bilkörning efter höftoperation Protesernas prestationer
Bilkörning efter höftoperation
Protesernas prestationer